15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Văn bản trước 2019

Thư mời cung cấp vật tư trò chơi Roller Coaster tại Đầm Sen
Giấy chứng nhận Chi nhánh CTCP Phú Thọ
Thông tin tóm tắt về Cty Đại chúng
Thông báo trở thành Cty Đại Chúng
Công văn chấp nhận thành Cty Đại Chúng
TB nhận sổ CP DVDL Phú Thọ
Thông báo GCNĐKDN CTy CP Phú Thọ
Thông báo mẫu con dấu mới CTy CP Phú Thọ
Thông tin về tổ chức Đại hội cổ đông lần 1
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phuthotourist
Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông lần đầu 27-04-2016
Thông báo chào bán CP không bán hết
Phiếu đặt mua CP không bán hết
Đơn đăng ký mua CP không bán hết
Báo cáo kiểm toán 2015
Thư mời Đ/ký Nhà đầu tư
Thông báo đấu giá cổ phần
Đơn Đ/Ký mua Cp Nhà đầu tư chiến lược
Kết quả đấu giá cổ phần
Quy chế bản đấu giá
Mẫu đơn
Phụ lục 03 – Mẫu thông báo CMCKV01 – QD 51
Bảng công bố thông tin
Dự thảo điều lệ
Phương án Cổ phần hóa
Báo cáo tài chính năm 2012
Quyết định Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa
Báo cáo tài chính 6 tháng 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng 2014
Báo cáo tài chính năm 2013