15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Danh mục: Tin cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường 2018

1. Thông báo đăng báo Đại hội cổ đông bất thường 2018 2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 3. Chương trình ĐHCĐ Bất thường 2018 4. Báo cáo tài chính 8 tháng đầu năm 2018 5. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế công ty theo NĐ 71 và…
Read more

Tin cổ đông trước 9/8/2018

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 (đăng ngày 09/08/2018) Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Năm 2018 Nghị Quyết HĐQT Số 5 ngày 26/07/2018 Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2018 Công bố ký kết hợp đồng với…
Read more