15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Tháng: Tháng Mười Hai 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ mời Qúy đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục “Cung cấp 2 xe xăng Club – Car để sử dụng vận chuyển khách cho Khu du lịch Vàm Sát”. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo bán thanh lý tài sản, CCDC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ bán thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ hư hỏng của Công viên văn hóa Đầm Sen.

Thông báo bán thanh lý tài sản, CCDC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ bán thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ hư hỏng của Công viên văn hóa Đầm Sen.