15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Tháng: Tháng Năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo mời chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị “Cung cấp 01 xe tải ISUZU 1,9 tấn”. Cụ thể như sau:

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ tổ chức mời chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo chào hàng cạnh tranh 2 gói thầu như sau: