15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018 đã được kiểm toán