15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Tin cổ đông trước 9/8/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Tin cổ đông trước 9/8/2018

hợp tác
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 (đăng ngày 09/08/2018) Download
Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Năm 2018 Download
Nghị Quyết HĐQT Số 5 ngày 26/07/2018 Download
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018 Download
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2018 Download
Công bố ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC 2018 Download
Công bố quyết định chấp nhận giao dịch sàn chứng khoán Upcom Download
Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 06/06/2018 Nghi-quyet-HĐQT-so-04-ngay-6.6.2018 Download
Thông báo đăng ký tài khoản nhận cổ tức Download
Nghị quyết HĐQT số 3 Download
Báo cáo thường niên năm 2017 Download
Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2018 Download
Nghi-quyet-DHCD-2018 Download
Báo cáo Tài chính Q1-2018 Download
Tài liệu ĐHCĐ 2018 Download
BCTC đã kiểm toán 2017 Download
Giải trình BCTC năm 2017 Download
Nghị Quyết HĐQT số 02 ngày 09/03/2018 Download
Thông báo số 035 ngày 09/03/2018 Download
Báo Cáo Quản Trị năm 2017 Download
Nghị Quyết HĐQT số 1 ngày 25/01/2018 Download
Nghị quyết số 14 ngày 22.11.2017 Download
Báo Cáo Tài Chính Quý IV năm 2017 Download
Nghị quyết số 13 Ngày 06.11.2017 Download
Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2017 Download
Nghị quyết số 12 Ngày 27.9.2017 Download
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017 Download
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 Download
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2017 Download
Nghị quyết HĐQT số 11/2017/HĐQT Download
Thông báo 195/TB-HĐQT về “Mở tài khoản và lưu ký chứng khoán” Download
Thông báo 191/TB-HĐQT về lưu ký cổ phiếu Download
Nghị quyết HĐQT số 10/2017/HĐQT Download
Nghị quyết HĐQT số 09/2017/HĐQT Download
Nghị quyết HĐQT số 08/2017/HĐQT Download
Nghị quyết HĐQT số 07/2017/HĐQT Download
Báo cáo thường niên năm 2016 Download
Thỏa ước lao động tập thể 2017 Download
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
Nghị quyết HĐQT số 06/2017/HĐQT/NQ Download
Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016 Download
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 Download
Tờ trình thông qua Kế hoạch năm 2017 Download
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 Download
Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017 Download
Tờ trình di dời trụ sở chính Download
Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 Download
Tờ trình niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Download
Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 Download
Nghị quyết HĐQT số 05/2017/HĐQT/NQ Download
Nghị quyết HĐQT số 04/2017/HĐQT/NQ Download
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download
Chương trình Đại hội Cổ đông ngày 21/04/2017 Download
Mẫu tham dự và ủy quyền họp ĐHCĐ Download
Báo cáo Tài chính năm 2016 Download
Thông báo chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 22/03/2017 Download
Nghị quyết HĐQT số 03/2017/HĐQT/NQ Download
Nghị quyết HĐQT số 02/2017/HĐQT/NQ Download
Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 28/02/2017 Download
Nghị quyết HĐQT số 01/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết số 12 ngày 27.9.2017 2 Download

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: