15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Tin cổ đông trước 9/8/2018

Tin cổ đông trước 9/8/2018

hợp tác
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 (đăng ngày 09/08/2018)
Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Năm 2018
Nghị Quyết HĐQT Số 5 ngày 26/07/2018
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2018
Công bố ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC 2018
Công bố quyết định chấp nhận giao dịch sàn chứng khoán Upcom
Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 06/06/2018 Nghi-quyet-HĐQT-so-04-ngay-6.6.2018
Thông báo đăng ký tài khoản nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT số 3
Báo cáo thường niên năm 2017
Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2018
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018
Báo cáo Tài chính Q1-2018
Tài liệu ĐHCĐ 2018
BCTC đã kiểm toán 2017
Giải trình BCTC năm 2017
Nghị Quyết HĐQT số 02 ngày 09/03/2018
Thông báo số 035 ngày 09/03/2018
Báo Cáo Quản Trị năm 2017
Nghị Quyết HĐQT số 1 ngày 25/01/2018
Nghị quyết số 14 ngày 22.11.2017
Báo Cáo Tài Chính Quý IV năm 2017
Nghị quyết số 13 Ngày 06.11.2017
Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2017
Nghị quyết số 12 Ngày 27.9.2017
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 11/2017/HĐQT
Thông báo 195/TB-HĐQT về “Mở tài khoản và lưu ký chứng khoán”
Thông báo 191/TB-HĐQT về lưu ký cổ phiếu
Nghị quyết HĐQT số 10/2017/HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 09/2017/HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 08/2017/HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 07/2017/HĐQT
Báo cáo thường niên năm 2016
Thỏa ước lao động tập thể 2017
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 06/2017/HĐQT/NQ
Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
Tờ trình thông qua Kế hoạch năm 2017
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017
Tờ trình di dời trụ sở chính
Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
Tờ trình niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 05/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết HĐQT số 04/2017/HĐQT/NQ
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chương trình Đại hội Cổ đông ngày 21/04/2017
Mẫu tham dự và ủy quyền họp ĐHCĐ
Báo cáo Tài chính năm 2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 22/03/2017
Nghị quyết HĐQT số 03/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết HĐQT số 02/2017/HĐQT/NQ
Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 28/02/2017
Nghị quyết HĐQT số 01/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết số 12 ngày 27.9.2017 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.