Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (PHUTHOTOURIST), thành viên của SAIGONTOURIST