15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Hội nghị Người Lao Động Phuthotourist 2014

Hội nghị Người Lao Động Phuthotourist 2014

(Cập nhật lại) Ngày 07/5/2014 Công ty TNHH một thành viên DVDL Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2014 tại nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen với 100 đại biểu được bầu chọn từ các đơn vị và 20 đại biểu đương nhiên.

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thực hiện hướng dẫn 03/HD-BTV v/v hướng dẫn CĐCS tham gia thực hiện qui chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị người lao động do BTV công đoàn TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV ban hành ngày 17/02/2014;

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; Ông Lê Trường An – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; Bà Lê Thị Ngọc Uyên – Thường vụ Công đoàn – Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; Ông Trần Doãn Định – Phó Giám Đốc Phòng Tài chính Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – Kiểm soát viên Trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Ông Nguyễn Chánh Lộc (Tổng Giám Đốc công ty) báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Bà Trương Tố Hoa Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả Hội nghị Người lào động các đơn vị phụ thuộc và tổng hợp các ý kiến đóng góp của CB-CNV, sau đó là phần giải trình các vấn đề do CB-CNV đóng góp của Ông Nguyễn Chánh Lộc.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Thỏa ước lao động tập thể năm 2014 đã đuợc ký kết giữa 02 bên: Ông Nguyễn Chánh Lộc – đại diện bên sử lao động và Bà Trương Tố Hoa – đại diện người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty DL Sài Gòn Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 và bầu các thành viên tham gia đối thọai định kỳ tại nơi làm việc.

Các thành viên tham gia đối thọai định kỳ tại nơi làm việc ra mắt Hội nghị

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.